Actueel Kortenhoef

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van uw huis, zonnepanelen voor uw elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor de hele buurt. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

10 vragen over aardgas

Warmtewerkgroep Kortenhoef Noord

Doe mee met de warmtewerkgroep Kortenhoef, een werkgroep van bewoners die samen onderzoeken wat de beste warmteopties zijn. Weet u bijvoorbeeld dat we warmte kunnen halen uit de ’s Gravelandsevaart? Een lokale duurzame warmtebron (aquathermie).  Anderhalve kilometer vaart is genoeg om warmte uit te halen voor 1200 huishoudens. Dat noemen ze thermische energie van oppervlaktewater (TEO). Meer weten of meedoen met de warmtewerkgroep? Mail naar info@ecwijdemeren.nl 

Kortenhoef Noord in gesprek

Verschillende straten in Kortenhoef Noord hebben al een straatgesprek georganiseerd. Ook interesse in een straatgesprek? De energiecoöperatie Wijdemeren helpt u graag. 

Straatgesprekken

Weet u wat uw buren doen aan energiebesparing? Misschien hebt u wel dezelfde plannen? Of dezelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Mogelijk hebt u een antwoord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een gezamenlijk legplan of een warmtenet realiseren.

Staan er veel dezelfde huizen in de straat. Wie heeft al energiebesparings-maatregelen uitgevoerd? Wat kunnen we daarvan leren? Kunnen we met een straat met veel dezelfde huizen een voorbeeld energiebesparingsplan maken? Wat kunnen we eventueel samen oppakken? Bijvoorbeeld samen offertes aanvragen of gezamenlijk maatregelen uitvoeren. 

Zie ook de collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, isolatie en groene daken die de energiecoöperatie Wijdemeren organiseert samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi. En de subsidies die daarvoor beschikbaar zijn. 

Doe de 60oC-test!

De cv-ketel op 60oC is voor iedereen dé test om te ontdekken of de woning klaar is voor het toekomstige warmtenet. Blijft het lekker warm, dan ben je er helemaal klaar voor. Wordt het niet warm genoeg, verhoog dan de temperatuur van je cv-ketel in stappen van 5oC totdat het warm genoeg is. Is het bij 70oC comfortabel, dan kun je nog overstappen op het warmtenet. Zo niet, dan is je huis eerst isoleren dé oplossing. En uiteraard een mooie uitdaging om dan alsnog op 60 graden te komen. 

Transitievisie warmte Gemeente

Buurtverkenning Kortenhoef Noord 
Heeft u onlangs ook vanuit de gemeente een brief ontvangen over de transitievisie warmte? Mogelijk heeft u vragen. De gemeente gaat graag met u in gesprek hierover.  Lees verder…

Veel gestelde vragen

Vraag: Wanneer komt er een warmtenet?

Antwoord: Of er een warmtenet komt is nog helemaal niet zeker. Vanuit technisch oogpunt zien wij wel kansen. Of het financieel haalbaar is weten we echter niet. Dit willen we gaan verkennen naast andere alternatieven voor aardgas zoals een warmtepomp. Daarvoor hebben wij uw inbreng nodig. Een passend alternatief voor aardgas hangt namelijk ook af van uw woning.

Vraag: Wat gaat dit mij kosten?
Antwoord: Zoals het er nu naar uit ziet zijn de alternatieven voor aardgas duurder (als we de recente prijsstijging van gas niet meerekenen). Ook kost het isoleren van uw woning geld.

In de verkenningsbuurten  werken wij er aan om een gedegen voorstel te maken waarmee we iedereen kunnen verleiden om van het gas af te stappen. Zo kan isolatie vaak via een lagere energierekening terugverdiend worden. Ook zien we de komende jaren veel subsidies vanuit de Rijksoverheid waar wij mogelijk van kunnen profiteren.

Vraag: Ik heb een warmtepomp en dus helemaal geen aardgas meer. Gaat u mij verplichten om op een warmtenet aan te sluiten?
Antwoord: Nee. Wij gaan niemand verplichten. En omdat  u nu al zonder aardgas een comfortabel warm huis heeft, is het niet nodig om op een warmtenet aan te sluiten, maar u kunt wel onderzoeken wat voor u het beste alternatief is. 

Vraag: De netwerkbeheerder komt binnenkort bij mij de gasleiding vervangen. Is dit nog wel nodig?
Antwoord: Ja. Dit doen ze preventief bij oude leidingen uit veiligheidsoverweging. Het is verstandig om deze te laten vervangen. Het gasnet blijft minimaal  5-10 jaar in gebruik. Mogelijk langer omdat het afstappen van aardgas complex is.

De buurtverkenning
De komende jaren verkennen wij  eerst wat het beste alternatief is. Als we dit weten en het grootste deel van de wijk wil meedoen, duurt  het opstellen van een concreet wijkuitvoerings-plan, regelen van financiering en de uitvoering zelf 5-10 jaar.

Vraag; Waarom zijn er verkenningsbuurten aangewezen? 
Antwoord: Het starten in vier verkenningsbuurten heeft als doel om voor 2026 te komen tot minimaal één Wijkuitvoeringsplan met breed draagvlak van alle betrokkenen.

Lees verder buurtverkenning
Lees verder wijkuitvoeringsplan

Energiecoaches

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door de energiecoöperatie zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis. Met een energiecoach kunt u de vragen en mogelijkheden voor isolatie van uw huis bespreken en energiecoaches geven ook veel tips over energiebesparing. 
Vraag een gratis energiecoachgesprek

Bent u nieuwsgierig naar de energielekken van uw huis?
Vraag een warmtescan (€ 25)

Team Kortenhoef – ’s Graveland

Jos Mannes
Jan Welle
Diederik Schmedding 
Leon van der Vleuten
Bas Winkel
Esther Klaver-Stuijver
Armand Stuifzand

Energietafel Kortenhoef

Hoomdossier – digitaal energiebesparingsplan

De energiecoaches van de coöperatie Wijdemeren werken met een digitaal energiebesparingsplan voor bewoners, het zogeheten Hoomdossier.
Vraag een energiecoachgesprek aan en u krijgt toegang tot het Hoomdossier. Daarmee kunt u zelf of samen met de energiecoach uw wensen en plannen voor het verduurzamen van de woning in kaart brengen en bijhouden.

Wilt u liever alleen een gesprek zonder verslag dan kan dat uiteraard ook. U kunt dit aangeven bij uw aanvraag.

Ervaringen van de Huijbert van Schadijcklaan en de Elbert Mooijlaan