Bewonerscommunicatie

Rapporten onderzoek warmtebronnen en warmteoplossingen 2022-2023

Verslag bewonersavond Kortenhoef -Noord

Donderdagavond 23 februari presenteerde onderzoeksbureau Merosch de uitkomsten van het onderzoek naar warmteoplossingen voor Kortenhoef Noord. In de nieuwsbrief kortenhoef noord leest u een verslag van de stand van zaken van de buurtverkenning. 
Bereidt uw woning voor op de warmtetransitie. Doe mee met de straatgesprekken, maak een afspraak met een energiecoach en verken de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning. Interesse in een straatgesprek met uw eigen straat. Meldt u aan en de buurtverkenner neemt contact met u op.                                                                                         

Presentaties

Zie hier de presentaties van de bewonersavond 15 september 
Buurtverkenning (Energiecoöperatie)
Quickscan (Waternet)
Scenarios en afweging (Gemeente)

Warmtetransitie
De noodzaak van CO2-reductie en overstap naar duurzame warmte-bronnen lijkt belangrijker dan ooit, de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en ook de stijgende gasprijzen en de politieke situatie doen beseffen dat wij onze energievoorziening zowel duurzamer als lokaler moeten gaan organiseren. Dit noemen wij de warmtetransitie.

Bewonersavond Kortenhoef noord
Deze tweede bewonersavond presenteert Waternet (Waterschap AGV) een quickscan over de beschikbare warmtebronnen voor de buurt. Daarnaast zullen de gemeente en de energiecoöperatie de stappen van de buurtverkenningen presenteren waar we nu mee gestart zijn.

Onderzoek
Zo onderzoekt een extern onderzoeksbureau dit najaar de verschillende collectieve en individuele warmteoplossingen. De bedoeling is om tot een aantal scenario’s te komen en criteria te formuleren op grond waarvan we straks een weloverwogen keuze kunnen maken. Zo leggen we de basis voor het maken van een wijkuitvoeringsplan.

Verduurzamen van de woning
In de tussentijd organiseren we straatgesprekken om samen met u de mogelijkheden te verkennen om de woningen te verduurzamen. We organiseren een aantal winteracties die kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van de warmte in de woning.

Bewonersgroep
Naast de bewoners die al actief zijn in de energiecoöperatie vormen we een bewonersgroep met mensen uit Kortenhoef noord die willen meedenken tijdens het onderzoek, klankbord willen zijn namens de bewoners en actief willen bijdragen aan het keuzeproces.
Interesse? Bel of mail naar de energiecoöperatie.

Bewonersavond Kortenhoef (noord)

Kom naar de Regenboogschool en praat mee!
Aanmelden en informatie via kortenhoef.ecwijdemeren.nl

Hoe wilt u van het gas af?
De energiecoöperatie Wijdemeren nodigt u van harte uit om samen met de andere bewoners van Kortenhoef (noord) in gesprek te gaan over individuele en/of collectieve warmteoplossingen voor uw eigen huis en uw eigen buurt.

Programma
Energiecoöperatie Wijdemeren als bewonersorganisatie
Van het gas af – op weg naar CO2 neutraal
Buurtwarmte – individuele en collectieve warmteoplossingen
Verkenningsbuurten – intro gemeente Wijdemeren

Straatgesprekken (energiecoaches)
Bewoners organiseren samen – voorbeelden uit de wijk
De hybride warmtepomp als tussenstap
Buurtverkenning 2022 – vervolg Bewonersgroep