Buurtverkenning (gemeente)

Transitievisie warmte Gemeente

De gemeentelijke visie staat al online op www.wijdemeren.nl/duurzaamheid
De transitievisie warmte noemt vier verkenningsbuurten. Kortenhoef Noord is er een van. 

Wat is een verkenningsbuurt?

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en  andere belanghebbenden de mogelijkheden in de warmtetransitie gaan verkennen. Er ligt nog niets vast. Wel ziet de gemeente in deze buurt een kans voor een collectief warmtenet. De energiecoöperatie is als bewonersorganisatie voor energievraagstukken gevraagd om de buurtverkenning te trekken. 

Een verkenningsbuurt verkent wat het beste alternatief is en werkt aan de voorwaarden om voor 2026 een wijkuitvoeringsplan op te starten. 

Wat is een Wijkuitvoeringsplan? 

Een Wijkuitvoeringsplan is een plan om de wijze van uitvoering vast te leggen voor de overstap op duurzame warmte. Hierin staat concreet: 

  • Wat de nieuwe warmteoplossing wordt; 
  • Wat er moet gebeuren aan alle gebouwen om deze geschikt te maken voor de warmte-oplossing (zoals isolatie); 
  • In het geval van een collectieve warmteoplossing: waar deze komt te liggen en hoe deze (gefaseerd) wordt aangelegd;
  • Welke partijen een rol krijgen in de warmtetransitie van de buurt en hoe deze partijen worden gevonden (bijvoorbeeld door middel van een aanbesteding);. Daarmee kiest de gemeente ook haar rol.
  • Hoe dit alles wordt gefinancierd en wie welk deel betaalt. 

Wanneer het plan klaar is, is een besluit van de gemeenteraad nodig om het vast te stellen. Dit doet de gemeenteraad door akkoord te gaan met een wijziging in het Omgevingsplan. Vanaf dat moment kan de uitvoering beginnen.

Het opstellen van een concreet wijkuitvoeringsplan, het regelen van financiering en de uitvoering duren samen zo’n 5-10 jaar.