Buurtverkenning (gemeente)

Transitievisie warmte Gemeente

De gemeentelijke visie staat al online op www.wijdemeren.nl/duurzaamheid
De transitievisie warmte noemt vier verkenningsbuurten. Kortenhoef Noord is er een van. 

Wat is een verkenningsbuurt?

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en  andere belanghebbenden de mogelijkheden in de warmtetransitie gaan verkennen. Er ligt nog niets vast. Wel ziet de gemeente in deze buurt een kans voor een collectief warmtenet. De energiecoöperatie is als bewonersorganisatie voor energievraagstukken gevraagd om de buurtverkenning te trekken. 

Een verkenningsbuurt verkent wat het beste alternatief is en werkt aan de voorwaarden om een wijkuitvoeringsplan op te starten.  

Wat is een Wijkuitvoeringsplan? 

Een Wijkuitvoeringsplan is een plan om de wijze van uitvoering vast te leggen voor de overstap op duurzame warmte. Hierin staat concreet: 

  • Wat de nieuwe warmteoplossing wordt; 
  • Wat er moet gebeuren aan alle gebouwen om deze geschikt te maken voor de warmte-oplossing (zoals isolatie); 
  • In het geval van een collectieve warmteoplossing: waar deze komt te liggen en hoe deze (gefaseerd) wordt aangelegd;
  • Welke partijen een rol krijgen in de warmtetransitie van de buurt en hoe deze partijen worden gevonden (bijvoorbeeld door middel van een aanbesteding);. Daarmee kiest de gemeente ook haar rol.
  • Hoe dit alles wordt gefinancierd en wie welk deel betaalt. 

Wanneer het plan klaar is, is een besluit van de gemeenteraad nodig om het vast te stellen. Dit doet de gemeenteraad door akkoord te gaan met een wijziging in het Omgevingsplan. Vanaf dat moment kan de uitvoering beginnen.

Trekker

Trekker van de buurtverkenning is de energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor energievraagstukken. 
De energiecoöperatie brengt als trekker partijen bij elkaar en organiseert vanuit bewoners, die op verschillende manieren worden betrokken als ambassadeurs, deskundigen, onderzoekers, voorbeelden, klankbord, energiecoach enzovoort. De termijn die nodig is voor het maken van een buurtverkenning wordt per buurt vastgesteld en is mede afhankelijk van de energiestaat van de woningen en de ambities van de bewoners. We verkennen hoeveel draagkracht er is voor een coöperatief warmtenet of een individuele warmteoplossing. De bedoeling is om op basis van de buurtverkenning tot een wijkuitvoeringsplan te komen. 

De energiecoöperatie brengt als trekker de partijen bij elkaar die nodig zijn om tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Naast bewoners zijn belangrijke partijen om mee samen te werken de gemeente, waterschap(Waternet), Liander, Natuurmonumenten, woningcorporatie en anderen.