Veelgestelde vragen

Wanneer komt er een warmtenet?

Of er een warmtenet komt is nog helemaal niet zeker. Vanuit technisch oogpunt zien wij wel kansen. Of het financieel haalbaar is weten we echter niet. Dit willen we gaan verkennen naast andere alternatieven voor aardgas zoals een warmtepomp. Daarvoor hebben wij uw inbreng nodig. Een passend alternatief voor aardgas hangt namelijk ook af van uw woning.

Wat gaat dit mij kosten?
Gezien de hoge gasprijzen is het op dit moment moeilijk vast te stellen of de alternatieven voor aardgas duurder zijn. Ook moeten we apart kijken naar de kosten voor het isoleren van uw woning. 
In de verkenningsbuurten  werken wij er aan om een gedegen voorstel te maken waarmee we iedereen kunnen verleiden om van het gas af te stappen. Zo kan isolatie vaak via een lagere energierekening terugverdiend worden. Ook zien we de komende jaren veel subsidies vanuit de Rijksoverheid waar wij mogelijk van kunnen profiteren.

Ik heb een warmtepomp en dus helemaal geen aardgas meer. Gaat u mij verplichten om op een warmtenet aan te sluiten?
Nee. Wij gaan niemand verplichten. En omdat  u nu al zonder aardgas een comfortabel warm huis heeft, is het onzinnig om op een warmtenet aan te sluiten.

De netwerkbeheerder komt binnenkort bij mij de gasleiding vervangen. Is dit nog wel nodig?
Ja. Dit doen ze preventief bij oude leidingen uit veiligheidsoverweging. Het is verstandig om deze te laten vervangen. Het gasnet blijft minimaal  5-10 jaar in gebruik. Mogelijk langer omdat het afstappen van aardgas complex is.

Waarom zijn er verkenningsbuurten aangewezen? 
Het starten in vier verkenningsbuurten heeft als doel om voor 2026 te komen tot minimaal één Wijkuitvoeringsplan met breed draagvlak van alle betrokkenen. 

Hoe zit het met concurrentie? Is er sprake van een monopolie na de keuze van aquathermie?
Er is sprake van één leverancier van warmte na aanleg van een warmtenet met warmte uit de ‘s-Gravelandse Vaart als warmtebron.  Daarom zijn eigenaarschap en zeggenschap van bewoners in het warmtebedrijf zo belangrijk. 

Hoe zit het met de koppeling aan de gasprijs? Hebben we daar iets over te zeggen?
De overheid heeft besloten om in ieder geval dit jaar de maximum warmteprijs (ACM tarieven) nog te koppelen aan de gasprijs, maar als bewoners zeggenschap en eigenaarschap hebben, kunnen ze – onder aftrek van de gemaakte kosten – zelf beslissen hoeveel  de warmteprijs lager wordt dan de maximum  ACM tarieven. Zonder winstoogmerk kunnen we de prijs zo laag mogelijk proberen te houden. 

Wat kan er over leveringszekerheid worden meegedeeld?
Er is een leveringsverplichting. Bij uitval van het systeem of bij een onverwachte piekvraag is er verplicht een piekketel als backupsysteem aanwezig. Deze piekketel draait voorlopig nog op gas. 

In hoeverre hebben we grip op de prijsontwikkeling?
Als bewoners zeggenschap en eigenaarschap hebben kunnen ze zelf de warmtetarieven vaststellen, zolang deze maar lager zijn dan de door de overheid vastgestelde maximum tarieven en de kosten van het systeem gedekt zijn. 

Welke invloed heeft de aquathermie op de inrichting in huis en wat zijn de precieze eisen voor onze huizen?
De CVketel wordt vervangen door een afleverset (warmtewisselaar). Deze kan op de plek van de CV, maar het kan zijn dat de bewoner deze op een andere plek wil laten plaatsen. Verder moet waarschijnlijk de leiding naar de afleverset vervangen worden. Het afgiftesysteem (radiatoren) hoeft ip niet vervangen te worden.

Waar en hoe kunnen we terecht met onze wensen?

Alle vragen en wensen kunnen worden gesteld aan de buurtverkenner. Deze zorgt dat alle vragen worden beantwoord en wensen uitgewerkt door deskundigen (energiecoöperatie, gemeente , Waternet, Liander en evt anderen). Vragen en antwoorden worden steeds weer op de website gezet. 

Waar moet het hele plan aan voldoen?

Uitgangspunten zijn:
– betrokkenheid bewoners
– zeggenschap en eigenaarschap bewoners
– gewenste warmteoplossing
– voldoende deelnemers warmtenet
– betaalbaarheid warmteoplossing
– beschikbaarheid subsidie